National Seminar - Poland

(Online)
18
-
19
March 2021

Moderator: Prof. UWr, Dr. hab. Magdalena Tabernacka

Building D of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 50-145 Wroclaw Poland. For technical reasons, only 100 people are allowed to attend the seminar. A request for confirmation of participation was sent to previously registered participants. If it turns out that there are vacancies, registration will start again on February 7, 2021.

Register NowRegister Now
Registration will be available on this site soon.
Please excuse any inconvenience.

Conference Program
(Friday, June 11 1pm CET - Saturday, June 12 2.30 pm CET)

Day 1
Thursday, March 18, 2021
Rejestracja // Registration

09:00 - 09:10

Rejestracja (wskazówkitechniczne, kwestionariusz preewaluacyjny)

Registration (Technical Instructions, Pre-Evaluation Questionnaire)

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
Przywitanie i podsumowanie projektu // Welcome & Project Summary

09:10 - 09:35

Magdalena Tabernacka

Profesor UWr., dr. hab., Kierownik polskiej sekcji projektu AMICABLE, Kierownik Pracownii Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej

AMICABLE Project Manager (Poland); Professor UWr., Head of the Research Center for Mediation and other alternative methods of resolving disputes in the public sphere, University of Wroclaw

 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dean of Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
Znaczenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporóww przypadkach uprowadzeń rodzicielskich // The importance of mediation as an alternative method of family disputes in the context of parental abduction

09:35 - 10:05

Ewa Kopacz

Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka; Parlament Europejski, Bruksela

European Parliament Coordinator on Children’s Rights, European Parliament, Brussels

Speaker:
Day 1
Plenary Session
Rola sędziego łącznikowego // Die Rolle des Verbindungsrichters

10:05 -10:15

Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

Sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie, Sędzia sieciowy Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów

Judge in The District Court in Piaseczno, Network Judge for the International Hague Network of Judges, (contact point for Poland)

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
PrzedstawienieEuropejskiego Modelu Nalepszych Praktyk (EU Best Practice Tool) – część I // Presentation of the EU Best Practice Tool – Part I

10:15 - 10:50

Juliane Hirsch

Ekspert prawny, AMICABLE (MiKK); Konsultant ds. prawa prywatnego międzynarodowego, mediator rodzinny i trener

Leading Legal Expert, AMICABLE (MiKK); Consultant on Private International Law, Family Mediator and Trainer

in English (simultaneous translation)

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
PrzedstawieniePolskiego Modelu Najlepszych Praktyk (Polish Best Practice Tool) – część I (niedotyczy uprowadzenia: relokacja & kontakt) // Presentation of the Polish Best Practice Tool - Part I (Non-abduction: Relocation & contact only)

10:50 - 11:20

Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Krajowy ekspert prawny AMICABLE (Polska), dr hab., Uniwersytet Wrocławski

AMICABLE National Legal Expert (Poland), Assistant professor in the Chair of International and European Law, University of Wroclaw, Poland

in Polish (simultaneous  translation)  

11:20 - 11:40

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Workshop
Warsztaty poświęcone Polskiemu Modelowi Najlepszych Praktyk (Polish Best Practice Tool). Studia przypadku: relokacja & kontakt // Workshops on Polish Best Practice Tool. Case Studies: relocation & contact

11:40 AM - 01:00

Warsztat 1 // Workshop 1

Lider/Leader: Juliane Hirsch

Leading Legal Expert, AMICABLE (MiKK); Consultant on Private International Law, Family Mediator and Trainer

Warsztat 2 // Workshop 2

Lider/Leader: Agnieszka Frąckowiak-Adamska

AMICABLE National Legal Expert (Poland), Assistant professor in the Chair of International and European Law, University of Wroclaw, Poland

Warsztat3 // Workshop 3

Lider/Leader: Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

Sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie, Sędzia sieciowy Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów

Judge in The District Court in Piaseczno, Network Judge for the International Hague Network of Judges, (contact point for Poland)

Warsztat 4 // Workshop 4

Lider/Leader: Joanna Wsołek

Adwokat, mediator, członek Międzynarodowej Komisji Prawa Rodzinnego UIA

Attorney at law, Mediator, Member of UIA International Family Law Comission

in  Polish + in English

01:00 - 01:40

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LUNCH BREAK / PRZERWA NA LUNCH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
Podsumowanie warsztatów + Q&A // Summary of Results from Workshops + Q&A

01:40 - 02:30

o  Juliane Hirsch

o  Agnieszka Frąckowiak-Adamska

o  Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

o  Joanna Wsołek

in Polish + in English (simultaneous translation)

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
Uprowadzenia rodzicielskie z perspektywy zadań Organu Centralnego // Parental abductions from the perspective of the Central Authority

02:30 - 02:50

Katarzyna Salwa

Przedstawicielka Organu Centralnego
Central Authority

in Polish (simultaneous translation)

Speaker:
Day 1
Thursday, March 18, 2021
Plenary Session
Zamknięcie pierwszego dnia konferencji // Closing of Conference

02:50 - 03:00

Magdalena Tabernacka

in Polish (simultaneous translation)

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Plenary Session
Przedstawienie Europejskiego Modelu Najlepszych Praktyk (EU Best Practice Tool) – część II & Przedstawienie Polskiego Modelu Najlepszych Praktyk (Polish Best Practice Tool) - część II // Welcome & Presentation of the EU Best Practice Tool - Part II & Presentation of the Polish Best Practice Tool – Part II

09:00 - 09:45

Juliane Hirsch

Leading Legal Expert, AMICABLE (MiKK); Consultant on Private International Law, Family Mediator and Trainer

Agnieszka Frąckowiak-Adamska

AMICABLE National Legal Expert (Poland), Assistant professor in the Chair of International and European Law, University of Wroclaw, Poland

in Polish + in English (simultaneous translation)

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Workshop
Warsztaty poświęcone Europejskiemu Modelowi Najlepszych Praktyk (Best Practice Tool). Studia przypadku: przypadek powrotu dziecka & przypadek, gdy dziecko nie powraca // Workshops on Best Practice Tool. Case Studies: child abduction return & child abduction non return.

09:45 - 10:35

Warsztat 1 // Workshop 1

Lider/Leader: Juliane Hirsch

Leading Legal Expert, AMICABLE (MiKK); Consultant on Private International Law, Family Mediator and Trainer

Warsztat 2 // Workshop 2

Lider/Leader: Agnieszka Frąckowiak-Adamska

AMICABLE National Legal Expert (Poland); Assistant professor in the Chair of International and European Law, University of Wroclaw, Poland

Warsztat3 // Workshop 3

Lider/Leader: Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

Judge in The District Court in Piaseczno, Network Judge for the International Hague Network of Judges (contact point for Poland)

Warsztat 4 // Workshop 4

Lider/Leader: Joanna Wsołek

Attorney at law, Mediator, Member of UIA International Family Law Comission

in Polish + in English

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Plenary Session
Podsumowanie warsztatów // Summary of Results from Workshops

10:35 - 10:50

Juliane Hirsch

o  Agnieszka Frąckowak-Adamska

o  Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

o  Joanna Wsołek

10:50 - 11:20

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Plenary Session
Prezentacja Modelu Mediatorów w Sądzie (The Mediators-in-Court (MiC) Model) // Presentation: The Mediators-in-Court (MiC) Model

11:20 AM - 11:50

Sabine Brieger

Ekspert Prawny projektu (Niemcy), AMICABLE; Sędzia rodzinny iw stanie spoczynku, były sędzia sieciowy w Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz w Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów (IHJN)

National Legal Expert (Germany), AMICABLE (MiKK); Former Family Judge (Germany) and Former Network Judge in the European Judicial Network (EJN) and in the International Hague Network of Judges (IHJN)

in English (simultaneous translation)

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Workshop
Warsztaty poświęcone Modelowi MiC // Workshops on the MiC Model: Mediation promoted by and in the Court

11:50 - 12:50

Warsztat 1 // Workshop 1

Sabine Brieger

Ekspert Prawny projektu AMICABLE (Niemcy), Sędzia rodzinny w stanie spoczynku, były sędziasieciowy w Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz w Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów (IHJN)
National Legal Expert (Germany), AMICABLE (MiKK); Former Family Judge (Germany) and Former Network Judge in the European Judicial Network (EJN) and in the International Hague Network of Judges (IHJN)

Magdalena Tabernacka

Profesor UWr., dr. hab., Kierownik projektu AMICABLE (Polska), kierownik Pracownii Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej
AMICABLE Project Manager (Poland); Associate professor, Head of the Research Center for Mediation and other alternative methods of resolving disputes in the public sphere, University Wroclaw

 

Warsztat 2 // Workshop 2

Joanna Guttzeit

Sędzia rodzinny (Niemcy) i sędzia sieciowy w Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz w Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów (IHJN)
Family Judge (Germany) and Network Judge in the European Judicial Network (EJN) and in the International Hague Network of udges (IHJN)

Agnieszka Kantczak-Makowska

Sędzia rodzinny w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
Family judge at the District Court for Wrocław-Krzyki in Wrocław (Poland)

Warsztat 3// Workshop 3

Martina Erb-Klünemann

Sędzia rodzinny (Niemcy) i sędzia sieciowy w Europejskiej Sieci Sądowej (EJN) oraz w Międzynarodowej Haskiej Sieci Sędziów (IHJN); Członek Steering Committee AMICABLE
Family Judge (Germany) and Network Judge in the European Judicial Network (EJN) and in the International Hague Network of Judges (IHJN); AMICABLE Steering Committee Member

Jolanta Modrakowska

Sędzia rodzinny, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i praw człowieka
Family judge, Coordinator for international cooperation in civil matters and human rights.

Warsztat 4 // Workshop 4

Monika Haczkowska

Adwokat, Mediator, Koordynator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, członek Komisji Ustawodawczej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adiunkt, Politechnika Opolska
Advocate, Mediator, Coordinator of the Mediation Centre of the Bar Association in Wroclaw, Member of the Legislative Committeeat the Supreme Bar Council, Assistant professor, Opole University of Technology.

Magdalena Sroka-Barwińska

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Koordynator ds. współpracy z Wyższym Sądem Krajowym w Braunschweig (Niemcy), Główny Specjalista-Sędzia w polskim organie centralnym - Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Judge of the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, coordinator for cooperation with the Higher National Court in Braunschweig (Germany), Judge of the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław dealing with civil cases and coordinator for cooperation with the Higher National Court in Braunschweig (Germany), Chief specialist in the Polish central authority - the Ministry of Justice, Division of International Proceedings in Family Matters, Department of Family and Juvenile Matters

in Polish + in English

12:50 - 13:05

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Plenary Session
Plenarna dyskusja dotycząca Narzędzia Najlepszych Praktyk (BPT) oraz Modelu MiC (m.in. kwestie: implementacji rozwiązań, promocji obu modeli i ich zastosowania w praktyce) & Q&A , Podsumownie drugiego dnia konferencji // Plenary discussion on Best Practice Tool & MiC Model (i.e. on National Strategies to implement/disseminate information/use the Tool & Model) & Summary of the second day of the conference

13:05 - 14:05

o  Juliane Hirsh

o  Sabine Brieger

o  Agnieszka Frąckowiak-Adamska

o  Magdalena Tabernacka

o  Martina Erb-Klünemann

o  Monika Haczkowska

o  Joanna Guttzeit

o  Agnieszka Kantczak-Makowska

o  Jolanta Modrakowska

o  Katarzyna Salwa

o  Magdalena Sroka-Barwińska

o  Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

o  Joanna Wsołek

o  Monika Jagiełło

Speaker:
Day 2
Friday, March 19, 2021
Plenary Session
Zakończenie konferencji. Kwestionariusz ewaluacyjny // Final Words & Goodbye. Evaluation Questionnaire

14:05 - 14:15

Magdalena Tabernacka

Profesor Uwr., dr. hab., Kierownik projektu AMICABLE (Polska), kierownik Pracownii Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej
AMICABLE Project Manager (Poland); Associate professor, Head of the Research Center for Mediation and other alternative methods of resolving disputes in the public sphere, University Wroclaw

Speaker:
Download Full Programm

Speakers

Sabine Brieger

Judge and Family Judge (ret.) in different courts in Berlin since 1982, now Family Judge in the Court of Pankow/Weißensee in Berlin. She is specialized in international family law and since 2004 in abduction cases (Hague Convention of 1980). Sabine Brieger is a Network Judge in the Hague Network of Judges and in the European Judicial Network. Since 2006 she has also worked as a Mediator in Family affairs.
Download Full Bio
Additional Link

Dr. hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska

Agnieszka Frąckowiak-Adamska is an assistant professor in the Chair of International and European Law. Her main research interests are European judicial area (civil & criminal), EU citizenship and fundamental rights,internal market and the role of national judges in the application of EU law. Author of publications in leading Polish and European legal journals. Member of EU Commission’s Expert Group on the revision of the Brussels IIa Regulation. Expert in the Asser Institute’s study for the European Parliament on a European Framework for Private International Law. Postdoctoral scholar at the Robert Schuman University, EUI and University Paris-Dauphine. Leader of Polish scientific teams in JUSTICE PROGRAMME projects: IC2BE -Informed Choices in Cross-Border Enforcement TRANSFER OF PRISONERS - Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection EUPILLAR - Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union
Download Full Bio
Additional Link

Prof. UWr. Dr. hab. Magdalena Tabernacka

Prof. Associate. University of Wroclaw. dr hab. Magdalena Tabernacka - works at the Institute of Administrative Sciences of the Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wrocław. She conducts scientific research in the field of relations between public authorities and the recipients of their activities. She specializes in the subject of mediation and negotiations in the public sphere.In addition, he conducts research in the field of legal and social conditions of spatial planning and development. She is a social advisor at the Social Council at the Field Plenipotentiary of the Ombudsman in Wrocław.
Download Full Bio
Additional Link

Ewa Kopacz

Ewa Kopacz was born in 1956. She finished the Faculty of Medicine of the Medical University of Lublin, where she graduated in 1981. She attained the second degree of specialisation in paediatrics and family medicine. Until 2001, she worked at the local clinics in the Masovian Province and headed the health care facility in Szydlowiec. Ewa Kopacz became active in local politics in the 1980s joining the United People’s Party. In the 1990s, she joined Freedom Union and chaired the party’s structures in the province of Radom. In the years 1998-2001, she held the position of a Mazovian Regional Assembly councilor. In 2001, Ewa Kopacz joined Civic Platform. Elected for the first time as a deputy to the Sejm of the Republic of Poland in 2001, she was subsequently re-elected in 2005, 2007 and in 2011. In 2005, she became the head of the Health Committee as well as she worked as the chairperson of the Civic Platform structures of the Masovia Province. In 2007, she became a Minister of Health and she remained in that position until 2011 when she became the first woman in Poland to serve as Marshall (Speaker) of the Sejm (2011-14). In the years 2014-2015, she served as leader of the Civic Platform. On 22 September 2014, Ewa Kopacz was sworn in as Prime Minister of Poland and remained in the office until 16th of November 2015. Following the 2019 election to the European Parliament, Ewa Kopacz has been serving as a Member of the European Parliament and became one of its Vice-Presidents. In July 2019, she was entrusted with the role of the European Parliament Coordinator on Children’s Rights.
Download Full Bio
Additional Link

Agnieszka Wiśniewska-Kaluta

Judge in The District Court in Piaseczno, Network Judge for the International Hague Network of Judges. Education and experience: Warsaw University Department of Law (1994 r), Judge training (1995-1997). The judge in District Court in Białystok (family law cases and criminal cases) (1999-2004), in District Court Warsaw Mokotow (land registers) (2004-2005), in District Court Warsaw Mokotow (family law cases) (2005-2007) and District Court in Piaseczno (family law cases) (2008-till now). She is a member of the Hague Network of Judges (contact point for Poland) (2013-till now). Conducted training and lectures: lecture at the Children's Health Center in Warsaw on "Proceedings before the Court in the event of a threat to the well-being of a child" (2014), lecture on "Aspects of safeguarding the best interests of the child in court proceedings in cases of parental conflict" on the conference organized by the Committee for the Protection of Children's Rights (2015), lecture at a conference organized by the Ministry of Justice at the Embassy of the Republic of Poland in London for representatives of various legal professions in Great Britain devoted to international family law (2016), lecture at KSSiP in Lublin "More effective application of EU family law provisions" (2017), lecture at the meeting of directors of care and educational institutions and local government units on the subject of "Cooperation of family courts with care and educational institutions" (2019) and effective application of EU family law provisions (2020).
Download Full Bio
Additional Link

Dr Monika Haczkowska

Dr Monika Haczkowska, advocate at the Bar Association in Wroclaw, mediator at the Mediation Centre of the Supreme Council of Advocates, permanent mediator at the District Court in Wroclaw, Coordinator of the Mediation Centre of the Bar Association in Wroclaw. Member of the Legislative Committee at the Supreme Bar Council. Assistant professor at the Faculty of Economics and Management of Opole University of Technology. Until 10.2020 she was the acting Head of the Chair of Intellectual Property, Administrative and European Law. Conducts research on human and civil rights and freedoms, state liability for damages, constitutional courts and alternative dispute resolution methods and legal conditions of mediation.
Download Full Bio
Additional Link

Joanna Wsołek

Joanna Wsołek – attorney at law, mediator. LLM from Catholic University of America in Washington DC. Graduated from School of American, French, German and Ukrainian Law at the Jagiellonian University Law Faculty. In 2014 and 2015 she participated in Summer Private International Law Program at the Hague Academy of International Law. In 2016 participated in Prague Summer Mediation Academy ( with Nadja Alexander as a trainer). In 2018 and 2019 followed a cross border family mediation training with MiKK in Berlin, since then she mediates in child abduction cases as a certified MiKK mediator. She is a member of UIA International Family Law Comission. As an attorney she works mostly in the field of private international law, especially international family law. Since 2015 she is an active member of International Cooperation Comission at the Cracow Bar Chamber, which in 2019 hosted in International conference on civil aspects of the child abduction and which in 2021 is preparing an international webinar on criminal aspects of the child abduction - as a challenge to the application of European Arrest Warrant.
Download Full Bio
Additional Link

Dr. Joanna Guttzeit

Dr. Joanna Guttzeit studied law at the European University Viadrina in Frankfurt(Oder) and at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She received her doctorate from the Karl Ruprecht University in Heidelberg, Germany. After working as a judge in Cologne for several years, she was seconded to the European Court of Human Rights in Strasbourg, France, in 2015-2017, Currently, Dr. Guttzeit works at the Pankow/Weißensee Family Court in Berlin, where she is responsible for proceedings with an international context (proceedings under the Hague Child Abduction Convention, maintenance, etc). She is also a liaison judge in the International Hague Liaison Judges Network and in the European Judicial Network.
Download Full Bio
Additional Link

Martina Erb-Klünemann

Martina Erb-Klünemann is a German family court judge. She worked as a judge in civil law and criminal law cases at various courts before her appointment as a family judge in 1996. In this capacity she is responsible for international family conflicts pending at Hamm District Court as the centralized court for the District of Hamm Court of Appeals. Martina Erb-Klünemann is a network judge in the European Judicial Network in civil and commercial matters (EJN) and in the International Hague Network of Judges (IHNJ) as well as co-chair of the Association of International Family Judges (AIFJ). In her position as chair of the German working group to implement mediation into court proceedings she participated in the development of structures concerning this topic in Germany. She dealt with more than 200 Hague return cases as deciding judge. In many of them mediation took place. She is member of the advisory council of MiKK. Since 2008 she is the chair of the annual conferences of the specialized German judges. She publishes and runs worldwide training courses on cross-border family law and mediation in cross-border family conflicts. Her main focus is on strengthening children's rights in cross-border proceedings.
Download Full Bio
Additional Link

Magdalena Sroka-Barwińska

From 1999 to 2002 she was an Assessor of the District Court in Trzebnica; since 2003 a judge of the District Court for Wrocław-Krzyki in Wrocław in criminal matters. Since 2016 judge of the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław dealing with civil cases and coordinator for cooperation with the Higher National Court in Braunschweig, Germany. From 2019, chief specialist in the Polish central authority - the Ministry of Justice, Department of Family and Juvenile Affairs, Department of International Family Proceedings. She completed post-graduate studies in the field of European Union Law and Economy at the University of Wrocław, post-graduate studies in the field of Criminal Process at the Jagiellonian University, post-graduate studies in Economics and Economic Law at the Warsaw School of Economics and post-graduate studies in criminal and economic law at the University of Lodz.
Download Full Bio
Additional Link

Agnieszka Kantczak-Makowska

Agnieszka Kantczak-Makowska is a judge in the Criminal Divisions of the District Court for Wrocław-Krzyki in Wrocław (2006-2014); since 2014 a family judge at the District Court for Wrocław-Krzyki in Wrocław. // AgnieszkaKantczak-Makowska - sędzia; od 2006 r. do 2014 r. sędzia w Wydziałach KarnychSądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu; od 2014 r. sędzia rodzinnyw Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.
Download Full Bio
Additional Link

Jolanta Modrakowska

Judge of the District Court in Rzeszów since 1999. Family judge. From 2014 civil judge. She heard cases under the Convention on the Civil Aspects of Child Abduction, and also supervised nursing homes. From 2020 a family judge simultaneously conducts cases assigned as part of a delegation to the Regional Court in Rzeszów in the 1st Civil Division. From 2017 coordinator for international cooperation in civil matters and human rights. For many years, she has been teaching family law and taking part in the exam for trainee legal advisers at the District Chamber of Legal Advisers in Rzeszów.
Download Full Bio
Additional Link

Gallery

No items found.

Sign up now for

National Seminar - Poland

Register here

To register, please click Here!

National Seminar - Poland

14/5/21
-
13/5/21
National Seminar - Italy
25/2/21
-
23/2/21
National Seminar - Spain
19/3/21
-
18/3/21
National Seminar - Poland
12/6/21
-
11/6/21
Final Conference - Germany